Priser og gebyrer

Ved motorattest til kørekort tages et fast honorar på 650 kr.

Ved udeblivelse fra private konsultationer, herunder kørekortsattester og vacciner bestilt privat, eftersendes et udeblivelsesgebyr på 500 kr.

Honoraret for lægeattester til forsikringsselskaber er tidsbestemt. Prisen er 500 kr. pr. påbegyndt kvarter.

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæringer og attester. Spørg hos lægen for at få oplyst priser.

Vi modtager betaling via MobilePay.